Euro-avontuur                                    -1-

                                

Het gevecht van de euro in de Europese landen zal in 2013 voortduren.

De reddingacties die verder zullen worden ondernomen in de Europese landen om de

euro te redden, zullen in de nabije toekomst helaas geen soelaas bieden.

 

Inflatiegevaar

 

Er zal in 2013 in Europa inflatie zijn, maar dat vormt geen gevaar, wel in 2014.Uiteindelijk zal de euro het niet gaan redden en het gevecht verliezen in + 2015,2016.Raadzaam is om als voorzorg in de eurozone in de verschillende eurolanden een dubbele valuta in te voeren.

Desalniettemin blijft er in 2013 nog steeds een heel groot obstakel overeind met betrekking

betrekking tot de euromunt namelijk zolang er geen generaal belastingstelsel wordt ingevoerd met betrekking tot de totale verschillende euro landen, zal de euro munt falen.

Het is nog veel te vroeg voor een gezamenlijke munt in de Europese Unie omdat de Europese unie allemaal hun eigen land heeft met hun eigen verschillende regelgevingen zowel op financieel gebied als anderszins.

 

Een winkel in een winkel draait niet en heeft geen succes, omdat het tweestrijdig is. Voor 2030 zal er weer opnieuw een gezamenlijke euromunt worden ingevoerd.Deze gezamenlijke euromunt zal in 2030 niet falen omdat de Europese Unie dan een gelijk belasting stelsel zal gaan hebben.

In 2013 komt er geen bubbelalarm ( luchtbel), maar wel in 2014. Een bubbel alarm wil

wil zeggen dat er een kunstmatige financiële injectie op de wereldmarkt wordt ingezet om de koopkracht te stimuleren met een verhoogd financieel risico als gevolg. Deze negatieve financiering zal een negatieve ontwikkeling gaan hebben op de economie.

 

Royal Dutch Shell

De waarde van de Shell olie aandelen zal in de loop van 2013 zakken. In 2014 zullen deze aandelen een lichte opleving kennen. Shell heeft in het verleden een gouden deal

gesloten door samen te gaan met de Verenigde Arabische Emiraten. Het geld stroomde binnen. Shell was een sterk bedrijf en marktleider. Prins Bernhard der Nederlanden heeft daar

toen in hoogsteigen persoon voor gezorgd. Shell is zonder meer een van de invloedrijkste

oliemaatschappijen en precies zoals Shell in zijn huidige rechtsvorm bestaat, zal het concern

over 15 jaar nog bestaan.

Over 16 jaar wordt het voor Shell een groot probleem omdat de macht van Shell dan zal gaan afnemen. Shell is op dit ogenblik actief bezig om het geld dat het bedrijf geleend heeft aan de Europese Centrale Bank terug te vorderen. Shell heeft dat geld aan de ECB ter beschikking gesteld in het kader van een reddingsoperatie voor de euro. Voor de Europese Unie betekent deze terugvordering een nieuwe situatie, want financieel krijgt de Unie daardoor minder ademruimte.

 

Shell zal er verstandig aan doen om hun investering beleid wat gunstger te gaan wijzigen.

Bovengenoemde lening van Shell aan de Europese Centrale Bank zal binnen ongeveer twee

jaar aan het licht komen. Over zowat zestien jaar komt er een fusie tussen Shell en Brazilië.

Dit zal een briljante goede keuze zijn voor Shell en Brazilië. Aandelen Shell zullen dan over 16 jaar een interessante stijging gaan vertonen, interessant voor beleggers tegen die tijd.                                                     

In 2042 zullen de oliebronnen van de Arabische landen stilaan opraken.

Dat betekent, dat de bodem dan letterlijk echt in zicht is in die Arabische gebieden.

Gek genoeg zullen de oliebronnen in de VS pas in 2060 uitgeput raken. In 2060 zal er in het westen van de aardbol olie te vinden zijn. De natuurlijke massa die, diep in de aardbol, voor de aanmaak van olie verantwoordelijk is, verplaatst zich op wonderbaarlijke wijze en dat

fenomeen heeft dan weer te maken met de natuurlijke ontwikkeling en beweging van de natuur in de aarde. Je zou het kunnen vergelijken met het smelten van het ijs op de Noordpool, dat wordt een warm gebied en het ijsgebied van de Noordpool zal zich gaan verplaatsen naar het zuiden van de aardbol. Dit is een natuurlijk proces, dat overigens niets

van doen heeft met de CO2-uitstoot die het gevolg is van menselijke activiteit.

Het verdwijnen van de ijsmassa op de Noordpool is een op zichzelf staand natuurlijk proces, net als bij de olie, niets blijft immers hetzelfde.

Allergie

De uitstoot van luchtverontreiniging in de wereld wordt wel geproduceerd door de mensheid en heeft negatieve gezondheid risico’s voor de mensheid tot gevolg. De laatste decennia kennen wij hierdoor het fenomeen de opkomst van de allergieën bij mens en dier.

Brazilië is een goede olieproducent en biedt bovendien interessante condities. Brazilië bezit tevens de knowhow en heeft verstand van zakendoen. Omstreeks 2013 zal BP wellicht aan een Braziliaanse olieproducent worden verkocht. De kans is bijgevolg groot, dat er binnenkort

een voorlopige overeenkomst getekend wordt tussen BP en de olieproducenten

in Brazilië. Deze deal zal echter geen positieve invloed hebben op de aandelen van BP. In 2013 zal het positeive invloed hebben op de aandelen van de olie producenten in Brazilie. Brazilie houdt zich aan de afspraken ook in financieel opzicht.

Er staat een fusie in aantocht te komen over plus minus 16 jaar voor Shell met Brazilië. Dit zal een briljante goede keuze zijn voor Shell en Brazilië. Hiermee haalt Brazilië een grote olie marktleider binnen met Shell Koninklijke olie.

BP oliemaatschappij heeft een moeilijke tijd achter de rug gehad. Desondanks houdt BP altijd vertrouwen dat zij toch nog winst zullen gaan maken. BP heeft het heel moeilijk om tegen de concurrentie op te moeten blijven boksen. BP is in continue strijd gekomen en moet zich altijd weren tegen de concurrentie. BP heeft felle argumenten tegen de Verenigde Emiraten, omdat volgens BP de Verenigde Emiraten alleen maar aandacht hebben voor het grote geld en alleen met de families onderling zaken doen met uitzondering van Shell Koninklijke olie. BP zal op korte termijn problemen gaan krijgen met gelden in zake overdracht. BP wordt plus minus 2013 wellicht aan olieproducenten in Brazilië verkocht. Binnenkort is de kans groot dat er een voorlopige overeenkomst getekend gaat worden tussen BP en de olieproducenten in Brazilië. Dit zal geen positieve invloed hebben op de aandelen van BP. In 2013 zal het positieve invloed hebben op de aandelen van de olieproducenten in Brazilië

Uitgekomen voorspellling: 15 december 2012: Hierbij stuurt mediumcleopatra@gmail.com je een link van een van de websites van rtl.nl met het verzoek er even naar te kijken.
Shell wilde bod doen op BP
http://www.rtl.nl/system/redirect?base64to=L2NvbXBvbmVudHMvZmluYW5jaWVuL3J0bHovbmlldXdzLzIwMTIvNTAvc2hlbGwtd2lsZGUtYm9kLWRvZW4tb3AtYnAueG1s

                                                      

Saudie Aramco heeft geen goede basis om zaken mee te doen. Extreem moeizame communicatie omdat zij bijna geen Engels spreken. Zij klagen altijd dat zij geen kapitaal hebben, maar zij hebben voldoende kapitaal om zaken te gaan doen. De olie kwaliteit laat te wensen over. Zij zijn onbetrouwbaar in het afspraken maken en met geld. Wellicht is het handig dat zij geld investeren in Engelse taallessen en meer zorg gaan besteden aan de kwaliteit van hun olie. Het gaat niet zo goed met Saudie Aramco.

Exxon Mobil blijft in zijn huidige rechtsvorm plus minus acht jaar bestaan.Exxon Mobil is een levendige maatschappij dat wil zeggen bijzonder actief. Er is een tijd geweest dat zij dachten alleen over de wereld in de olie branche te regeren. Zij hebben in het verleden gouden geluk gehad. Zij gaan kans maken om het verloren geld terug te krijgen. Dat zal +over anderhalf jaar het geval kunnen zijn. Exxon Mobil dient daarom fors te bezuinigen op allerlei departementen en units. Zij zullen op velerlei gebied de zaken anders gaan aanpakken. Exxon Mobil heeft haar geld gedeeld met investering maatschappijen en dat is niet helemaal goed gegaan. Exxon Mobil zal over plus minus acht jaar samen gaan met de olieproducenten in Maleisië. Dat is een goed idee.

Maleisië Exxon Mobil zal over plus minus acht jaar samen gaan met de olieproducenten in Maleisië. Maleisië levert goede kwaliteit olie. De investeringen die in het verleden en in de huidige situatie daarmee gemoeid gaan zijn te duur, daardoor hebben zij veel geld verloren. Er komt voor de olie producenten in Maleisië een kans deze verloren gelden terug te gaan winnen. De olie producenten in Maleisië gaan in 2013 het vertrouwen verliezen met betrekking tot de olieopbrengsten, omdat hun olie productie te veel geld kost in verhouding tot andere olie producenten en maatschappijen. De olieproducenten in Maleisië willen nog andere olie producenten van andere landen erbij hebben voor tevens het verwerken van hun olie producten, maar dat zal niet goed lukken. Het ligt niet aan het financieel beleid in die zin dat ze het geld dat binnenkomt over de balk gooien, het ligt meer aan een te dure oplossing om de olie te produceren, dat kan beter. Daarvoor hebben zij Exxon Mobil nodig. Wanneer zij met Exxon Mobil over acht jaar samen gaan werken zal het voor de producenten in Maleisië heel goed gaan, omdat zij ook leren dat zij olie kunnen produceren die minder duur zal zijn dan dat zij tot dusver gewend waren. Maleisië komt zijn afspraken na ook op financieel gebied.

Chevron oliemaatschappij gaat zich over plus minus vier jaar toeleggen op de aandelen handel, het doek voor Chevron valt over plus minus drie en half jaar, de huidige rechtsvorm van Chevron wordt opgeheven. Chevron was in het verleden sterk in het aanleggen van pijpleidingen. Het gaat niet goed met Chevron.

Rusland heeft een hele moeilijke achtergrond. Deze olie producenten hebben altijd geld genoeg. Door ongelukkige interne omstandigheden delen zij niet altijd met anderen zoals zij dat reeds wel afgesproken hadden en hebben. Het kan door de taalbarrière zijn dat zij moeite hebben met het geven van goede informatie over de gang van zaken. Met andere woorden heel moeilijk zaken doen. Het duurt nog plus minus twee jaar voordat men goede zaken kan gaan doen met Rusland. Gek genoeg komt er inmiddels gaswinning uit Rusland naar de westerse landen, dat gaat wel goed maar deze gaswinning blijft niet goed gaan. Over drie jaar voorzie ik in de gaswinning met betrekking tot Rusland problemen ontstaan.

 

China geeft meestal betere condities weer dan dat zij eigenlijk kunnen leveren, en maakt het mooier dan het is. De olie productie omstandigheden laten zij er beter uitzien dan dat deze olie productie omstandigheden in werkelijkheid zijn. China doet altijd alsof zij geldgebrek heeft en levert goede praatjes als het ook gaat om de olie productie maar in feite heeft China echter te weinig olieproductie voor de overige landen, omdat zij voor zichzelf de meeste olieproductie nodig hebben. De olie in China is van mindere kwaliteit maar China doet voorkomen alsof het wel van goede kwaliteit is. China zal de aankomende 20 jaar nog wel zo door kunnen gaan voor hun eigen productie. Het is moeilijk zaken doen met China met betrekking tot hun olie omdat de Chinese olieproductie niet die gewenste kwaliteit heeft als zij doen voorkomen. Ik zie in de toekomst van China nog geen verandering optreden als het gaat om verbetering.

Venezuela levert alleen hoofdzakelijk aan de arme landen. Venezuela geeft alleen geld uit voor de leuke dingen des levens. Venezuela krijgt steeds meer vertrouwen in geld omzet met overige landen en is bezig om met overige olie producerende landen te gaan samenwerken. Dit zal niet gaan lukken. In Venezuela heeft men moeite om zich aan de afspraken te houden. Dat verklaart waarom deze samenwerking geen succes zal gaan worden. Venezuela alleen heeft geen bestaansrecht met betrekking tot de olie productie, tenzij zij zich door deskundigen zullen laten informeren met betrekking tot de oliewinning. Ik heb er een hard hoofd in.

Olieprijzen.In 2013 zullen de olie prijzen in Europa gaan stijgen en in de US niet. In de Scandinavische landen gaan de olieprijzen niet zo sterk stijgen, per saldo blijft het een beetje gelijk. In de Aziatische landen zullen de benzine prijzen wel gaan stijgen. In Australië gaan de olieprijzen niet stijgen maar in Nieuw Zeeland gaan de olie prijzen wel stijgen. Dit heeft betrekking op het jaar 2013.

Van de Seven Sisters oliemaatschappijen zijn er vandaag aan de dag slechts vier over als zelfstandige bedrijven: Exxon Mobil, Chevron, Shell, en BP. Hun invloed op de globale oliemarkt is aanzienlijk verminderd door de opkomst van olieproducenten in onder andere Saoedi-Arabië,Rusland, China, Venezuela, Brazilië en Maleisië.

 

ZAKENMEDIUM CLEOPATRA
ZAKENMEDIUM CLEOPATRA
Para Astro Magazine januari 2013
Para Astro Magazine januari 2013
Faillissement voorkomen bel zakenmedium Cleopatra
Faillissement voorkomen bel zakenmedium Cleopatra
Welke aandelen scoren?
Welke aandelen scoren?